PAIEŠKA

Informacinio laiško ir jo pavyzdžio sudarymas. Pranešimas apie rekvizitų pasikeitimą

Laiškas apie rekvizitų keitimą yra vienas išsvarbiausi įmonės verslo korespondencijos dokumentai. Jame pateikiama informacija, be kurios neįmanoma atlikti tolesnės įprastos gamybos ar kitos bendrovės veiklos. Norint tinkamai sudaryti tokį laišką, prieš jį turi būti pavyzdinis pavyzdys. Pranešime apie rekvizitų pasikeitimą turėtų būti pateikta informacija, reikalinga partnerių sąveikai.

Dokumento tipas

Rekvizitai yra gautų duomenų sąrašasregistruojant įmonę (ar organizaciją), per kurią ją galima lengvai identifikuoti. Jie yra bendri ir bankai. Ši informacija, kaip taisyklė, naudojama sudarant sutartis ir atliekant mokėjimus. Kartais dėl objektyvių priežasčių kai kurie duomenys turi būti pakeisti. Įmonės valdymas privalo apie tai pranešti savo sandorio šalims ir kreditoriams. Yra tokio korespondencijos dizaino tam tikras modelis. Pranešimas apie informacijos keitimą yra laiškas, kuriame turėtų būti pateikta tokia būtina informacija:

 • organizacijos-adresato pavadinimas;
 • Visas vardas ir atsakingo asmens, kuriam jis buvo išsiųstas, pareigos;
 • įmonės rekvizitai (seni ir nauji);
 • Prašymo tekstas ir šių pakeitimų priežastys;
 • data, nuo kurios planuojama keisti informaciją;
 • įmonės vadovo parašas ir laiško rašymo data.

pavyzdinis pranešimas apie rekvizitų pasikeitimą

Jei bendrovė anksčiau neturėjo susidorotikaip pavyzdžiai, ji gali skolintis iš savo partnerių pavyzdiniu pavyzdžiu. "Pranešimas apie rekvizitų pakeitimą" turi būti išsiųstas iš anksto, kad adresatas galėtų tinkamai atsakyti į jį. Šį pranešimą galite išsiųsti keliais būdais:

 • rankomis;
 • siųsti paštu;
 • perduoti telefono žinutę.

Kad informacija būtų kuo išsamesnė irpartneriams suprantama, geriau rašyti tokius laiškus yra orientacinis pavyzdys. Pranešime apie duomenų keitimą turi būti tik patikimi duomenys. Priešingu atveju įmonės darbe gali kilti rimtų problemų.

Kompiliavimo taisyklės

Paprastai pranešimo laiškas dėl informacijos pakeitimoVisų pirma, jis siunčiamas visoms sandorio šalims ir kreditoriams. Dėl jo sudarymo nėra specialios vieningos formos. Paprastai tokio dokumento tekstas yra sudaromas savavališkai, priklausomai nuo užduočių, kurias siuntėjas nustato sau. Norint parengti tokį laišką, naudojamos įprastos verslo dokumentų sudarymo taisyklės. Tai gali būti parašyta:

 • ant A4 lapo;
 • ant įmonės firminių blankų.

Pastaroji galimybė rodo oficialų korespondencijos pobūdį, todėl tai yra pageidautina. Visa informacija laiške pateikiama nuosekliai. Tai palengvina jos suvokimą.

pranešimas apie rekvizitų pasikeitimą

Kaip ir bet kuris kitas verslo dokumentas, šis laiškas turėtų susidėti iš kelių dalių:

 1. "Cap". Jame pateikiama išsami informacija apie tai, kam skirtas šis pranešimas.
 2. Dokumento pavadinimas, kuriame aiškiai nurodoma jo tiksline kryptis.
 3. Informacinė dalis.

Sudarant tokį laišką būtinaprivaloma paminėti, kaip vykstantys pokyčiai turės įtakos tolesniam rangovų bendradarbiavimui. Tai tam tikra atsargumo priemonė, kuri padės išvengti galimų nesutarimų ir nepageidaujamų pasekmių ateityje.

 • Reitingas: